Home

7 อันดับพอตใช้เเล้วทิ้ง น่าใช้งานประจำปี 2024

7 อันดับพอตใช้เเล้วทิ้ง น่าใช้งานประจำปี 2024

บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งหรือพอตใช้แล้วทิ้ง คือหนึ่งในทางเลือกใหม่ของนักสูบ เพราะนอกจากให้สาร นิโคตินได้เหมือนกันแล้วจะมีความสะดวกในการพกพาและการใช้งาน เพราะไม่ต้องคอยล์เปลี่ยนสำลีหรือเปลี่ยนคอยล์เหมือนกับ บุหรี่ไฟฟ้า